strpljivost je neophodna u businessa+u

27. Budite strpljivi

U poslovanju nije sve u svladavanju tehnologije i marketinga. Sem što trebate postaviti svoj sistem i organizovati marketing, morate se naučiti da budete strpljivi. Nemojte biti megaloman i odmah maštati o tome da postanete milioner. Za to treba vrijeme.

Milioner se postaje tako što se svakodnevno svladavaju manji zadaci.Vježbajte svoju strpljivost tako što ćete si davati manje zadatke koje je moguće ostvariti. Svaki veliki zadatak trebate raščlaniti na mnogo manjih koji se relativno lako mogu postizati.

Kada postavite zadatak koji izgleda glupo ili nemoguće ako se želi ostvariti do sutra, podjelite ga na manje dijelove i sve tako dok ne dođete do normalnog, ostvarivog. Na primjer, ako ste poželjeli postati milioner do sutra podjelite želju na pola. Poželite da do sutra zaradite pola miliona. Kada shvatite da je jednako besmisleno poželjeti da za dan zaradite pola miliona, smanjite doživljaj i tako redom sve dok ne dođete do realnosti. Zaželite da do sutra zaradite onoliko koliko stvarno možete ostvariti. I onda odradite taj zadatak. Put ka milioneru je trasiran upravo na ovaj način - ispunjavanjem malih dostižnih ciljeva.

Što prije zaboravite želju da do sutra postanete milioner, prije ćete početi raditi na ostvarivanju realnih ciljeva. Paradoks je da time stupate na put kojim jednom stvarno možete i postati milioner o kojem ste sanjali.

PLANIRANJE

Pojednostavljivanje zadataka ima i dodatnu praktičnu vrijednost. Jednostavne poslove i zadatake nastale raščlanjivanjem velikih poslova možete ugraditi u dnevne planove. To znači da ćete uvjek moći da se vratite na pravu putanju jednostavnim pogledom na plan. Jednostavne zadatke možete obavljati i kada niste u najboljem raspoloženju i inspiraciji. Takođe ćete lakše i kontrolirati izvršenje i tempo napretka.  

Znači, ma kako glupo zvučao ovaj savjet, naučite se da budete strpljivi i da planirate ciljeve koje možete ostvarivati.

Zaboravite na pritisak da uspijete odmah! Umjesto toga postavljajte osnove stvarnog businessa koji će stvarati vrijednost kupcima.

Tags: #postanite_milioner, #planiranje