4. Izgradite Listu

Slijedi bitno i praktično pravilo koje vrijedi za sve internet poduzetnike:

Izgradite listu! Potpuno je nebitno šta prodajete, kome prodajete, da li su vaši postojeći pokušaji uspješni ili ne, jednostavno morate IZGRADITI LISTU KONTAKATA!

Ovo pravilo važi i za klasičan business. Svaki poduzetnik mora imati listu poslovnih kontakata s kojim radi. Zanemarite li ovo pravilo, zanemarili ste i šanse na uspješan business !!! Izgradnja liste je put ka:

  • Povećanju prodaje putem rada sa listom kupaca,
  • Povećanju konverzije posjetilaca u kupce.

Kad jednom imate formiranu listu, svoje klijente morate redovno kontaktirati. Alat koji će vam to omogućiti se zove autoresponder. To je proram koji omogućava da se svakom novo-upisanom članu šalje niz email poruka po utvrđenoj šemi (na primjer prvi dan, treći dan, deseti dan i tako beskonačno). Autoresponder će vam omogućiti da ovaj posao radite automatizirano.

Postavljanje autoresponder serije emailova je najvažniji dio posla. Ova serija mora biti informativna, što znači da ne smijete dosađivati kontaktima stalnim agresivnim nuđenjem robe. Ali morate i prodavati, suptilno i nenametljivo.

U kratko, proces izgradnje liste teče ovako:

  1.  Izgradite što dužu listu kontakata! Postavite sadržaj u autoresponder seriju. Nije bitno radi li se o novostima, izvještajima, besplatnim knjigama itd. Ono što je bitno je da ovaj sadržaj bude besplatan i da ima vrijednost. Vrijedan sadržaj ima za cilj da zadrži člana da to i ostane i da čita e-mailove koje mu šaljete. Sve dok poštujete gornje principe, slobodno možete pustiti mašti na volju. Imajte u vidu zahtjev da besplatni sadržaj mora biti kvalitetan. Budete li koristiti sadržaj niske kvalitete nećete uspjeti da privučete posjetioce i pretvorite ih u lojalne čitaoce. Možete ostvariti kratkotrajan uspjeh ali ljudi će pročitati sadržaj koji im pošaljete i biće razočarani. Na osnovu toga će formirati svoj odnos prema cijelom Vašem businessu. Tako ćete ustvari postići autogol. Opet vrijedi pravilo: ili kvalitetno ili ništa!
  2. Postavite "Squeeze stranicu" odnosno stranicu za privlačenje novih kontakata na listu. Ova stranica ne bi trebala biti glavna odnosno "landing" stranica vašeg sajta (landing je ona stranica koja se otvori kad se u tražilicu ukuca  www.vašadomena.com Umjesto toga postavite "squeeze page" na subdomenu. Još bolje, postavite više subdomena i više "squeeze" stranica kako bi testirali njihovu efikasnost. Na razne verzije pošaljite istu količinu posjetioca i biće Vam odmah jasno koja je verzija uspješnija.
  3. Podesite glavnu (landing) stranicu za skupljanje kontakata. To ćete najbolje uraditi tako što ćete postaviti oglas u obliku "slajd in" ili "lebdećeg oblaka". Takođe razmislite o uključivanju stalne forme u koju će posjetioci upisivati svoje podatke negdje na strani (desno na vrhu ili u dnu stranice).
  4. Na kraju morate dovesti posjetioce do stranice na kojoj se nalazi forma za skupljanje kontakta. Koristite Pay per Click, tekstualne oglase i partnerske odnose sa drugim stranicama... Ne zaboravite da ovaj promet šaljete na subdomene na kojima posjetioca čeka "squeeze " stranica čiji je zadatak da ga nagovori da ostavi svoj kontakt i dobrovoljno pristane da prima e-mailove iz našeg autoresponder sistema.
  5. Unovčite listu. Ovo je obično najteži dio zadatka. Na sreću, postoje tehnike koje će Vam pomoći u ovom procesu. U principu, veći ćete uspjeh ostvarivati ako emailovi i pripadajuće stranice budu informativnog karaktera. Sa njih linkovima šaljete posjetioca na stranicu gdje mogu kupiti. Prije toga ste kupca preporukom i komentarom pripremili (zagrijali) na kupovinu. Pri tome si nemojte ništa umišljati. Kupac će kupiti kad bude na to spreman. Ako mislite da ćete ga agresivnošću natjerati da kupi, varate se. Vaš je zadatak da budete sa svojim kontaktima tako dobri da vam oni omoguće da u momentu kad budu spremni da kupe  Vi budete na njihovom izboru.

Proces formiranja liste i rad sa njom je relativno komplikovan posao. Na internetu se vode brojne debate o najboljim metodama rada na formiranju liste, praćenju kontakata i unovčavanju liste. Ono što je univerzalno prihvaćeno je da morate imati listu. Svoj put ćete najbolje definirati testirajući razne varijente i opcije. Nekada i mala promjena može dovesti do velikih razlika u rezultatima. Kada jednoim podesite alate za prikupljanje kontakata, onda se između vas i upjeha nalazi samo vrijeme i upornost.

Dakle, vaš trajni zadatak je da povećavate listu relevantnih poslovnih kontakata!