17. Ne ponavljajte greške

Bitan preduvjet uspješnog poslovanja (pa i na internetu) je jasna vizija kako stvari raditi na ispravan način i kako taj princip primjenjivati u svakodnevnom poslovanju. Slijedeći je savjet jednostavan ali neobično važan: Prestanite raditi stvari koje ne donose rezultate!

Često novi (internet i svi drugi) poduzetnici nemaju jasnu predstavu kako to ostvariti. Jasno im je da nema rezultata ali imaju osjećaj da je mogućih opcija jako malo. Često se tvrdoglavo drže isprobane marketing strategije koja vodi u propast. Zašto? Zato što im je um blokiran problemima.

Ako se nađete u ovakvoj situaciji, najbolje što možete uraditi je da odvojite vrijeme i ponovo analizirate svoje marketinške aktivnosti. Jednostavno, sportskim žargonom rečeno, morate stati na loptu.

Što se tiče marketinga, postavite si slijedeća pitanja:

  • Mogu li kvalitetno testirati, pratiti i analizirati rezultate svojih aktivnosti?
  • Mogu li postaviti test koji će pokazati kako razni izvori prometa utiču na moje kampanje?
  • Mogu li testirati kako se mjenja procenat uspješnosti sa promjenom pojedinih parametara?
  • Mogu li rezultate ocjeniti i tumačiti sa razumnim procentom vjerovatnoće?
  • Šta mi govore rezultati kampanje?
  • Da li je jasno da je moja kampanja bolja od alternativne?
  • Da li postoji mogućnost da poboljšam rezultate kampanje bilo pomoću malih bilo pomoću većih promjena?
  • Ima li među mojim kampanjama i takvih koje ne pokrivaju ni svoje troškove iz ostvarenih rezultata?
  • Postoji li šansa da se to promjeni?
  • Jesu li potrebne promjene kako bi kampanja bila uspješnija?

Ako niste u stanju jasno odgovoriti na prethodna pitanja, nikada nećete znati kakve rezultate ostvaruje vaša aktuelna marketing kampanja. Marketing kampanja može biti izvor profita ali može biti i slijepa ulica. Odgovor ćete dobiti na osnovu testiranja i analize rezultata!