13. Poboljšavajte listu

Posjedovati listu klijenata je najvažnija stvar u svakom businessu. U internet poslovanju je dobra lista od presudne važnosti. Zato morate obratiti posebnu pažnju formiranju, uvećavanju i održavanju aktivne liste klijenata.

Kao osnovno pravilo kada govorimo o internet businessu prihvatite slijedeće: U početku trošite bar 50 % svog vremena u formiranju liste klijenata. Kada jednom vaš business poraste i postane profitabilan ovaj procenat se može smanjiti ali nikada nemojte ići ispod 15% vremena i resursa.

Veoma je česta pogreška da profitabilni businessi ignorišu klijente i "biraju" s kojim će klijentom poslovati. Ovako ponašanje je najbolji predznak krize koja nadolazi u nekoj firmi. Garantujemo vam da ćete imati problema ako se budete ponašali nadmeno prema svojim klijentima, bez obzira kako veliki, bogati i moćni bili.

S druge strane morate imati u vidu da će 20% vaših najboljih kupaca donositi 80% vaše zarade. Zato trebate osmisliti metode kako da te najbolje kupce otkrijete. Kad ste ih otkrili, primjenite princip da 80% vremena i resursa ponudite razvoju odnosa sa tom vrstom klijenta.

Istp tako, 20% najproblematičnijih kupaca će vam stvarati 80% problema. To su oni koji nemaju dobri namjeru, stalno traže dodatne popuste i privilegije, prigovaraju i tužakaju se. Nekad je najmudrije prepustiti ih konkurenciji.

Ako je Vaš cilj ekonomski rast, neophodni su Vam svježi tokovi novih klijenata. Uvijek tragajte za novim idejama i novim izvorima klijenata. Isto tako, osmislite metode rada sa klijentima, sa ciljem da unaprijedite odnose i podešavate njihovo ponašanje. Nove ideje testirajte i kada se potvrde u svom najboljem obliku, dodajte ih na spisak arsenala koji trajno koristite.

Ako vam ponestane ideja, obratite se konkurenciji. Što je konkurent bolji i jači veća je vjerovatnoća da ima dobro razrađene metode regrutovanja novih klijenata. Velika je šansa da neke metode regrutacije niste ni primjetili a one koje primjenjujete pokušavajte stalno usavršavati. Svaku promjenu individualno testirajte kako bi bili sigurni da djeluje.

 

Posmatrajte, analizirajte, testirajte, primjenjujte, usavršavajte!