• Home
  • Internet Business BLOG
  • 3. Postavite kvalitetnu web stranicu

3. Postavite Kvalitetnu Internet Stranicu

Neka pravila koja pominjemo u ovoj seriji su više praktična a neka su više principijelna.

Ali ne postoji praktičnija preporuka (kada govorimo i internetu) od slijedeće: Kreirajte svoju prisutnost na internetu kroz kvalitetnu i vjerodostojnu internet stranicu.

Znači, nemojte se oslanjati isključivo na marketinške napore kojim ćete navoditi promet posjetioca na stranice čiji ste afiliet. Nemojte niti slati posjetioca na svoju stranicu koja je ružna, amaterski urađena sa domenom koji sadrži pet tačaka i tri crtice u nazivu! Radije ne radite ništa nego da radite nekvalitetno.

Umjesto toga postavite kvalitetnu stranicu i marketing usmjerite ka njoj:

  • Jasno u glavi definirajte svoj business!
  • Ako se Vaš business svodi na Vas, postavite stranicu sa ciljem brendiranja vašeg imena. Naglasite svoje uspjehe i svoja znanja, opišite svoje proizvode!
  • Ako ne želite ili nije praktično da gradite brend oko svog imena, postavite konstrukciju oko djelatnosti i ciljanog tržišta!
  • Šta god da je Vaš slučaj, provedite neko vrijeme u nastojanju da shematski prikažete svoj business! Sve dok Vam nije potpuno jasno šta i kako radite, neće biti jasno ni Vašim posjetiocima.
  • Odeberite ime domene u skladu sa shemom koju ste definirali! Ime domene bi trebalo imati veze sa djelatnošću kojom se bavite. Može to biti i Vaše ime ako želite graditi svoj brend. U svakom slučaju, ime ne bi trebalo biti dugačko, nezgrapno, teško za pamćenje niti bi smjelo navoditi posjetioca na pogrešan prvi dojam. Greška u prethodnom je najbrži put kojim možete uništiti svoju vjerodostojnost kod posjetioca.
  • Koristite kvalitetan hosting i sistem gradnje stranice! Današnja tehnologija je na toj razini da više nije potrebno znanje programerskih jezika kako biste poostavili dobru stranicu. Tokom gradnje stranice uvjek imajte u vidu da bi morala biti jasna i jednostavna za navigaciju! Posjetioc mora lagano nalaziti ono što traži ili će napustiti stranicu.

Na kraju procesa trebate imati stranicu koja je relativno uska po pitanju teme koju obrađuje. Takođe, svrha i smisao stranice moraju biti jasni. Ovakva će stranica djelovati ubjedljivo na posjetioca i gradit će brend Vašeg businessa te mu omogućiti neograničeno širenje u budućnosti.

O nama

Odlučili smo da je krajnje vrijeme da postavimo sistem da svi koji ga prate budu uspješni na internetu!
Uključite se i Vi...

Follow us

KONTAKTIRAJTE NAS

Pon-Pet 10 - 18h
Adresa: Petračićeva 4, Zagreb
e-mail support(at)edobit.com
Tel 385 99 399 4039