• Home
  • Internet Business BLOG
  • 16. Pratite rezultate

16. Pratite rezultate

Testirajte, pratite i analizirajte internet aktivnosti! Jedan od najvažnijih savjeta koje ćete čuti od iskusnih poduzetnika je da testirate i pratite rezultate svojih aktivnosti!

Ovo je najbolji savjet koji možete dobiti ali istovremeno i najmanje primjenjivan! Početnici obično ne znaju o čemu se govori niti zašto je to dobro.

Testiranje i praćenje traže vrijeme, znanje i napore - eto zašto se rijetko primjenjuje. Ovaj princip je jednako bitan u svakoj vrsti poduzetništva i jednako se ne primjenjuje, SEM KOD USPJEŠNIH!

Da biste promjenili ovu praksu morate:

  • Biti uvjereni da je testiranje i praćenje stvarno važno i
  • Znati kako da postavite test
  • Znati kako da ga pratite
  • Znati kako da interpretirate rezultate
  • Primjenjivati rezultate na unapređivanje procesa

U našim kursevima možete naći svo potrebno znanje i sigurnost da testiranje i praćenje postanu vaša dnevna rutina. Ustvari cijeli proces i nije tako komplikovan. Jednom kada usvojite ovu praksu, našli ste se na najboljem putu uspjeha - šta god da radite!

Najpopularniji i besplatan sistem je Google Analytics koji možete postaviti po želji. Predlažemo da od njega i krenete.

Kad jednom imate postavljen sistem praćenja dovoljno je isplanirati testove. Prilikom testiranja imajte u vidu:

  • Nemojte mjenjati više od jedne stvari u verzijama koje testirate jer inače nećete znati šta je dovelo do različitog rezultata!
  • Nemojte donositi brzoplete zaključke. Potrebno je da se isti rezultat više puta ponovi kroz određeni vremenski horizont kako biste bili sigurni da je stvarno nastao zbog razlike u verzijama a ne slučajno!

PPC Pay per click) je idealan kanal za testiranje. U stvari, ne morate koristiti niti jedan drugi način testiranja što se tiče internet businessa. PPC će ubrzati rezultate i dati relevantne podatke o vašem oglasu i o vašoj landing stranici (onoj na koju PPC pošalje posjetioca) kao i o vašem prodajnom programu, potražnji i općem interesu tržišta. Nikad ne investirajte znatne sume novca u nove proizvode dok ne testirate tržište PPC kampanjom! 

Imajte na umu da trebate obezbjediti više ciklusa testiranja prije nego donesete definitivne zaključke. Kada dođete do određenih rezultata, uradite dodatno testiranje koje treba da ih potvrdi. Tek nakon toga investirajte glavninu predviđenog budžeta u razvoj proizvoda i marketing kampanju.

Ponovo napominjemo: U raznim verzijama koje testirate uradite samo male pomjene jer ćete u protivnom dobiti rezultate koje je nemoguće pravilno tumačiti. U internet oglasu to znači da promjenite samo naslov ili samo raspored oglasa - ne oboje. to je duži put ali ćete na kraju doći o kvalitetnih i relevantnih rezultata koji će vam uštedjeti vrijeme i novce i povećati šanse na uspjeh ili vas poštedjeti velikih, skupih i opasnih grešaka.