Web Dizajn; Online Edukacija, e-Learning Marketplace - #sistematizacija_procesa

dijagram toka

28. Sistematizirajte business

Koja je najuočljivija razlika između malih i velikih, efikasnih firmi? Sistematizacija procesa!