Pravila i uvjeti korištenja portala EDOBIT

eDOBIT: Pravila korištenja

Upisom i aktivnim korištenjem programa EDOBIT potvrđujete da ste suglasni sa svim pravilima i uvjetima popisanim u ovim "Pravilima korištenja". EDOBIT može u bilo kojem trenutku promjeniti ili ukinuti dio ovih pravila, uvesti nove i promjeniti postojeće bez prethodne najave.

Članovi- afilieti će biti informirani o promjenama ovih pravila putem poruke na email adresu koju su uveli tokom upisa u članstvo EDOBIT. Ako ne prihvatate eventualne promjene, imate mogućnost da prekinete svoje članstvo. Vaše kontinuirano učešće u programu nakon naše email poruke o promjenama pravila predstavljaće prihvatanja nove verzije Pravila korištenja.

ODGOVORNOST ČLANA-AFILIETA

Član-afiliet može postati svaka pravno sposobna osoba. Osobe mlađe od 14 godina moraju imati roditeljsko odobrenje. Program je internacionalnog karaktera. Svi članovi su ravnopravni bez obzira na starost, nacionalnu, spolnu ili rasnu pripadnost.

Kao član morate koristiti svoje pravo ime i email adresu u procesu upisa. Lažni identitet nije dozvoljen. Jedna osoba može imati samo jedan račun. Ne smijete otvarati višestruke račune sa raznim email adresama. Članski račun ne smijete djeliti sa drugim učesnikom koji ima EDOBIT račun.

Za pristup koristićete email adresu/pasvord. Vaša je odgovornost da ove podatke čuvate. Možete ih mjenajti unutar svog računa. Vaša je isključiva odgovornost kako ćete koristiti svoj EDOBIT račun, uključujući eventualno omogućavanje trećim licima da ga koriste.

Ukoliko se ustanovi da član koristi prevarno ponašanje, zloupotrebava sistem ili se ponaša na neprihvatljiv ili ilegalan način vezano za program clix club, to može rezultirati zatvaranjem računa člana i pokretanjem leganih koraka. Pozivanje novih članova da otvaraju email račune sa jedinim ciljem prikupljanja kredita može biti osnova za suspenziju računa.

Email adresa kojim ste se prijavili tokom registracije na EDOBIT morate održavati. Učešćem u programu EDOBIT prihvatae primati oglasne email poruke. U slučaju da e-mail kojim ste registrovani bude zatvoren ili blokiran za poruke od EDOBIT, vaš članski račun će biti zatvoren. Ovo posebno vrijedi za e-mail adrese sa kojih se poruke vraćaju uz napomenu da su puni. Članovi koji nam šalju gluposti i članovi čiji email računi automatizirano odgovaraju bice suspendirani i njihova primanja anulirana.

ODNOS MEDJU STRANAMA

Vi i EDOBIT ste nezavisne strane i ništa u ovim Pravilima ne daje prava partnerstva, joint venture, odnose agenture, franšize, prodajnog predstavnika ili odnose uposlenika izmedju Vas i EDOBIT. Jasno Vam je da nemate ovlasti da primate ponude ili predstavljate EDOBIT. Ne smijete davati izjave na svojoj stranici ili drugdje koje bi bile u suprotnosti sa prethodno rečenim. Osobno ste odgovorni za svoje finansijske izvještaje prema institucijama i za plaćanje eventualnih poreza i drugih zakonskih davanja koja proisteknu iz primanja koja ostvarite korištenjem programa EDOBIT.

OGRANIČENJA OD ODGOVORNOSTI

EDOBIT neće prihvatiti odgovornost za eventualne gubitke profita i poslovnih prilika ili drugih direktnih ili indirektnih, slučajnih ili uzročnih šteta koje mogu nastati vezano za pravila ili EDOBIT program, čak i kad je EDOBIT bio upozoren na mogućnost nastanka štete. Dodatno, bilo koja vrsta odgovornosti koju pokrivaju ova Pravila ne mogu biti veća od visine ukupnih članarina plaćenih po ovim Pravilima. Ovaj paragraf ce ostati važeći i u slučaju prestanka važenja Pravila ili članstva.

PLAĆANJA

Članovi-afilieti mogu zaraditi provizije referisanjem novih kupaca u program EDOBIT. Članovi će zaraditi proviziju u procentu prihoda koji prikupi EDOBIT. EDOBIT će članovima platiti, po pozivu,  kad stanje na njihovom računu dostigne minimalne iznose objavljene na stranicama EDOBIT. Nakon što član prikupi tražene iznose, može zahtjevati isplatu. Isplate se vrše po uvjetima i terminima objavljenim na stranici EDOBIT.

SPAM

Ne smijete reklamirati svoj link slanjem neželjene email pošte (tz SPAMMING), ili drugim metodama neželjene masovne komunikacije. Odbijanje da poštujete ovaj zahtjev može dovesti do zatvaranja vašeg računa i prekida članstva u EDOBIT a može dovesti i do zakonskih sankcija. EDOBIT striktno poštuje anti-Spam zakone. Spam je u nekim državama izjednačen sa kriminalom.

Član koji bude uhvaćen u spamiranju će izgubiti članstvo i sve prošle, sadašnje i buduće zarade i privilegije. Takođe, takav član može biti gonjen po zakonu i mi ćemo suradjivati sa organima zaduženim za takvo gonjenje. EDOBIT može zaračunati Ugovornu kaznu do $5 za svaki spam email koju član pošalje. Višestruka prijava u članstvo vodiće ukidanju svih članskih privilegija.